Betsu no jigen de 6.část

2. prosince 2012 v 21:27 | Deathares |  Povídky

Většina bojeschopných obránců dostala zbraně a byla rozestavěna na hradbách. Zbytek stál za bránou a byl připraven, až bijuu prorazí dovnitř. Mezi nimi byli i Yoshiaki a Asami, jelikož byli jedni z nejlepších v boji na blízko. Pár hodin potom, co se zabarikádovali uvnitř pevnosti dorazili k branám legie pod vedením skupinky 3 děsivě vyhlížejících Agaradonů kdesi v zadním voji. Hned, jak se přiblížili se robustnější z nich divoce rozběhli k bráně a tělem do ní začali narážet. Bylo slyšet skřípění dřeva, ale masivní, byť stará brána stále držela.
Ovšem všichni věděli, že nevydrží dlouho. Nanejvýš pár hodin. Lidé rozestavění na hradbách začaly mezi bijuu střílet šípy, vrhat kopí a ti, na které už zbraně nevyzbily prostě házeli dolů kamení a ostatní harampádí, co se ve staré pevnosti našlo. Všechno, jen aby trochu zpomalili postup bijuu.
Démoni už asi hodinu doráželi na bránu, když v tom se ozvalo hlasité zasténání a následné prasknutí závor, které celou tu dobu drželi bránu zavřenou. Bijuu okamžitě pronikli dovnitř A začali masakrovat překvapené lidi. Ti se ovšem naštěstí během pár okamžiků seskupili a začali se démonům bránit. Yoshiaki se sehnul před útokem jednoho Gloktora a potom mu zespoda vrazil své zbraně do krku. Démon byl ve chvíli mrtvý. Lidem se podařilo skolit ještě několik dalších démonů, ale byli ve velké početní nevýhodě a tak se po chvíli museli stáhnout hlouběji do pevnosti. Zatarasili za sebou cestu a pro démony bylo obtížné se přes ní dostat, ale potom se u braikád zhmotnil jeden z Agaradonů.
Yoshiaki ještě nikdy neviděl takovou sílu. Démon pouze zvednul ruku, zasyčel pár slov jazykem bijuu a v tu chvíli prostor ozářilo jasné rudé světlo. Následoval ohromný výbuch. Několik démonů, kteří byli příliš blízko centra výbuchu odletělo několik metrů zpět do chodby. Všichni lidé byli naštěstí od barikády značně daleko, ovšem teď měli problém. Díky moci Agaradona byl teď pevný hlavní zátaras, který si připravili ještě před začátkem boje pryč. Dali se tedy na útěk k hlavní místnosti hluboko uvnitř pevnosti, kterou by mohli uzavřít tamější bránou.
Démoni za nimi se zuřivým jekotem a vytím vyrazili a pomalu je začínali dohánět. Několik obránců v zadu už bylo napadeno démony a nebylo jim pomoci. Naštěstí v tu chvíli už ostatní dorazili k velkému sálu a prudce za sebou přirazili masivní dřevěnou bránu, kterou ještě posílily několika závorami. Démonům to ovšem netrvalo dlouho a už začali dorážet na bránu. A co bylo horší, lidé teprve teď zjistili, že jediný další východ z místnosti je zavalený ohromnou hromadou sutin, které nejspíše uvolnil předchozí výbuch u zátarasů.
Bylo jasné, že jsou v pasti. Ovšem poté vystoupil Enko. ,,Yoshiaki, Asami, jste mladí a tudíž i rychlí, narozdíl od většiny zde přítomných. Myslím, že máme šanci přežít, pokud se vám podaří dostat se do uzavřené komnaty hluboko pod touhle místností. Podle legend, které jsem tu kdysi četl na stěnách je hluboko v podzemí ukrytá posvátná zbraň, kterou zdejší lidé vytvořili k porážce démonů. Ovšem vypadá to, že už jí neměli možnost použít. Jedinou naší nadějí je získat tu zbraň a použít jí. Pojďte, vchod do podzemních tunelů je přímo tady, pod tímhle poklopem v zemi.''
Všichni rychle přistoupili k poklopu a s velkou námahou ho nadzvedli tak, aby Yoshiaki a Asami mohli proklouznout dovnitř. Ještě jim rychle hodili pochodeň a s úlevou pustili poklop. Uvnitř se těm dvěma pochodeň opravdu hodila, protože žádné jiné světlo tu nebylo. Byli na dlouhé točitém schodišti vedoucím směrem dolů.
Pustili se po schodech a po nějaké době dorazili k pootevřeným dveřím podzemní krypty. Byla v ní jediná věc a to masivní kamenná truhla. Asami s Yoshiakim vší silou zatlačili a odsunuli víko. Uvnitř ležel dlouhý jednoruční meč barvy, jako ta nejtemnější noc. Yoshiaki ho opatrně vzal do ruky. Ve chvíli, kdy ho uchopil se jím rozjela obrovská vlna energie. Střed místnosti zahalil děsivý černý vír. Asami jen tak tak stihla odskočit ke dveřím. Když se vír trochu uklidnil, stál tam Yoshiaki.
Na sobě měl dlouhý černý plášť a jeho oči zářily rudou barvou. V rukou držel onu magickou zbraň. ,,Už prorazili dovnitř'' pronesl a jediným rychlým švihem rozdrtil strop nad nimi. Popadl Asami a po šikmé zdi vyběhl až nahoru. Tam jí postavil vedle ostatní obránce a postavil se čelem vůči démonům. Sekl zbraní a několik desítek těch zrůd padlo mrtvých k zemi. Yoshiaki se rozeběhl a kosil jednu z těch věcí za druhou s nadlidskou rychlostí. V tu chvíli už ale tu ohromnou magickou energii ucítili v povzdálí čekající Agaradonové. Ti dva mladší, níže postavení se rozevřeli křídla a rozletěli se proti němu chodbou.
Yoshiaki rychle zabrzdil, půlkruhovým máchnutím mečem vyčistil prostor kolem sebe od bijuu a vyskočil do vzduchu, kde zablokoval prudké údery obou Agaradonů. Oběma bytostmi proudila nesmírně silná magie, oba byli extrémně silní, ale zbraň, kterou Yoshiaki nyní ovládal mu propůjčovala sílu daleko větší, než měli oba mladší Agaradonové dohromady. Jen jediná věc ho opravdu hluboce znepokojovala. Zatímco z těch dvou, kteří na něj útočili jasně cítil velikost síly, kterou ovládají a se kterou na něj útočí, ze třetího, zcela jasně nejstaršího a tudíž asi i nejsilnějšího Agaradona žádnou magii necítil. A o tom, že by ten tvor žádnou neměl se nedalo mluvit, rozhodně měl veliké množství magie, jenom se zatím nerozhodl ukázat svým nepřátelům, jak moc. Nebylo pochyb o tom, že narozdíl od ostatních bijuu je tenhle tvor přinejmenším stejně inteligentní, jako lidé.
Oba Agaradoni se znovu pustili do útoku. Yoshiakimu naštěstí starověká zbraň poskytovala neobyčejnou sílu. Úžasnou rychlostí se sekům jejich démonických čepelí vyhnul, prudce se otočil a vlastní zbraní rozsekl jednomu z Agaradonů hruď. Netvor prudce sletěl k zemi a rozrazil kamenou podlahu na kousky, následně zůstal ležet v těch troskách. Druhý Agaradon neváhal a znovu na Yoshiakiho zaútočil, a podařilo se mu překvapeného nepřítele zasáhnout do ramene. Způsobil mu jen povrchové zranění, než mohla čepel proniknout hloubějim, rozpáral démonovu hlavu Yoshiakiho meč. Bijuu padl mrtvý k zemi vedle svého zraněného bratra. Nejstarší Agaradon, zřejmě znepokojen Yoshiakiho silou a rychlou porážkou svých bratrů se vznesl do vzduchu. Chvíli si s Yoshiakim pevně hleděli do očí a potom se oba dali do pohybu. Rozletěli se proti sobě chodbou a ve chvíli nárazu jejich zbraně hlasitě zaskřípěli. Chodbou se roznesla obrovská tlaková vlna. ,,Tady bojovat nemůžeme, zasáhlo by to ostatní'' pomyslel si Yoshiaki. Rychle se přenesl do jiné pozice, popadl démona za lebku a prudce s ním mrštil směrem ke stropu. Bijuu prorazil svým tělem strop pevnosti a zůstal se vznášet venku uprostřed temné noční oblohy. Yoshiaki neváhal a pustil se za ním. Opravdový boj právě započal. Démon a Yoshiaki bojovali něco přes hodinu. Jejich síly byly přinejmenším vyrovnané.
Yoshiaki už za tu dobu, stejně jako Agaradon utrpěl mnoho zásahů, jenže narozdíl od démona neměl regenerační schopnosti a tak už dost silně krvácel. Rozhodl se, že to musí rychle skončit. Začal shromažďovat sílu, ze zbraně a kolem něj začaly proudit vzduchem obrovské vlny energie. Bijuu jenom mírně trhl hlavou překvapen náhlým přílivem síly. Yoshiaki zpražil nenáviděného nepřítele pohledem a potom...se pohnul. Stačil mu jediný pohyb, aby nepříteli zmizel z dohledu. O pár sekund později se objevil přímo za ním. V tu chvíli se rozmáchl zbraní přímo proti démonovi. Velká většina energie, kterou zbraň obsahovala se shromáždila vroucí přímo před zbraní. Yoshiaki máchl zbraní. Démon už stihl pouze zděšeně roztáhnout oči. V tu chvíli z něj vytryskla snad všechna zelená krev, kterou jeho tělo obsahovalo. Mrtvý se zřítil k zemi. Yoshiaki byl na pokraji sil. Poslední z Agaradonů byl mrtvý a tak mezi vojsky démonů dole zavládl zmatek. Přesto byly jeho přátelé stále tak blízko tolika těm zrůdám ve velkém nebezpečí. A jemu už nezbývaly síly, aby je ochránil.
Lidí zbýval sotva tucet, neměli proti démonům šanci. Yoshiaki se už sotva držel ve vzduchu, ze zbraně už vyprchala téměř všechna magie, kterou do ní její tvůrci vloýili. V tom si Yoshiaki všiml praskliny ve vzduchu jen kousek nad zemí. Byla asi dva metry vysoká a proudily kolem ní záblesky energie. Nebylo pochyb, ta energie, kterou Yoshiaki shromáždil musela pootevřít další trhlinu. Stačilo už jen trochu zabrat a průchod zpátky na Zemi mohl být volný. Zbytek lidí zatím dokázal prorazit cestu ven skrz zeď citadely, takže prozatím unikly démonům, ale ne nadlouho. Teď nebo nikdy pomyslel si Yoshiaki. Začal ze všech sil shromažďovat ty útržky energie, co v něm zbyly a spustil se volným pádem směrem dolů k trhlině. Když byl těsně u ní, z posledních sil sekl a poslal do praskliny všechnu zbývající energii. Trhlina byla otevřena. Zářila nejméně na100 metrůdaleko, byla plán mezidimenzionální energie. Yoshiakiho přátelé trhlinu spatřili také. Rychle se k němu rozeběhli, pomohli mu vstát as posledním zděšeným ohlédnutím na řady démonů jen kousek odsud prošli trhlinou.

Doslov

Poté, co se Yoshiaki a ostatní dostali zpět na Zemi se o ně postaraly japonské úřady, ovšem nikdo jim nechtěl věřit ty věci, které povídaly o jiných světech, ovšem všichni jejich známí a příbuzní byly moc rádi, že jsou konečně zpátky, i když nikdo nedokázal vysvětlit, kde vlastně byli, pokud nechtěli věřit jejich příběhům o jiném světě. Yoshiaki a Asami se v tomto světě poznali ještě lépe, než v tom druhém, spojovaly je společné zážitky a tak se časem dali dohromady. Jak to s nimi skončilo doopravdy ví už pouze autor této povídky a ten vám dá vybrat, čemu chcete věřit:
1.oba dva je celkem brzy potom, co se dali dohromady přejel Titanic řízený Godzilou, která právě útočila na Japonsko
2.žili spolu šťastně až do chvíle, než zase vlezli do nějakého portálu

Páni, tahle povídka mi vážně dala zabrat, byla to moje úplně první povídka, a celkem se mi i líbila, ale rozhodně nebudu mít pár měsíců zase energii, abych něco takového vymyslel a sepsal, přece jenom to bylo pěkně dlouhé a já psal věci, co se mi rovnou utvářely v hlavě při tom psaní, nijak zvlášť jsem si to nepromýšlel. Ale aby tu na blogu nebyla na delší dobu jen tahle jedna povídka, tak vás chci poprosit, aby jste si napsali do komentářů povídky na přání, o čem by kdo chtěl povídku, hlavně co nejvíc podrobností prosím a co nejvíce z vás se pokusím vyhovět bude li to v mých silách. A pro ty z mých SB, co jsou yaoistky, což je opravdu hodně, prosím, žádné yaoi, moc to nemusím, ne prosím neukamenujte mně :D
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Aya Evans Aya Evans | Web | 3. prosince 2012 v 13:52 | Reagovat

Wow! Tak to bylo hard! Já bych ani za boha nic takovýho nevymslela! Ty souboje byly fakt dobře promyšlené, ikdyž jsi psal, že tě to napadalo při psaní! Fakt neuvěřitelný, velký respekt! :D Ale z těch jmen a názvů jsem fakt hodně zmatená, ale co už.. :D nečetla jsem bohužel od začátku.. :D
PS: Určitě bych povídku chtěla, ale zatím mě nic nenapadá. :D A s tím yaoi jsi zabil, ale úplně tě chápu ;DDD

2 ♥Míša♥ ♥Míša♥ | E-mail | Web | 3. prosince 2012 v 18:05 | Reagovat

Huuhhh konečne som to prečítala.Súhlasím a Aya Evans.Tie všetky názvi sa mi trošku plietli ale asi preto že to je 6. časť a pre mňa vlastne aj prvá.Mne sa páčil ten meč,úplne epický diel. :-D

3 DirtyFoxx DirtyFoxx | Web | 3. prosince 2012 v 18:59 | Reagovat

Sprav yuri XDDDDDDDDDDDDDDD ale nie žartujem :) . prečítala som si to ale bola som z toho trošku mimo XD keďže som nečítala tie predchádzajúce časti, idem to radšej napraviť XD nech nie som tak vykoľajená z toho XDDDDD

4 Aya Evans Aya Evans | Web | 3. prosince 2012 v 19:41 | Reagovat

[3]: To je dobrej nápad! :D Hlasuji taky pro yuri! :'DDDD xD

5 Haruko-sensei Haruko-sensei | Web | 4. prosince 2012 v 20:37 | Reagovat

Žádné yaoi? Búúúú....OK.
Nevím, míníš dělat i fanfikce na nějaké anime? A teď nemyslím Naruta, toho je na internetu nehorázná spousta, ale docela ráda bych si něco takového přečetla xD

6 Ewilan Ewilan | Web | 19. ledna 2013 v 16:23 | Reagovat

tak na první povídku teda naprosto úžasný :) dalo by se to sice ještě hodně protáhnout a děj byl vcelku rychlý, ale naprosto chápu že při delší povídce nejsou moc nápady co dávat při těch "oddechových" fázích kdy se vlastně nic neděje...a chtělo by to teda zase psát xD když máš talent tak ho musíš využívat :P s nápadem ti moc nepomůžu, jelikož já orignální nápady nemívám, ale ty určitě něco vymyslíš xD

7 Sayuri-hime Sayuri-hime | E-mail | Web | 16. března 2013 v 20:33 | Reagovat

Tak tenhle díl byl opravdu krásný a napínavý. Škoda, že už je konec. :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama